เมื่อ gen alpha กำลังจะขึ้นมาเป็นวัยรุ่น

ช่องว่างระหว่างวัย (generation gap) ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่...เมื่อผู้ใหญ่รอบตัวต้องเลี้ยงดูและร่วมกันพัฒนาเด็กวัยนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไร
เมื่อ gen alpha กำลังจะขึ้นมาเป็นวัยรุ่น
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ. พญ.รสวันต์ ​อารีมิตร - กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ​มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อ. พญ.ลลิต ลีลาทิพย์กุล - กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น และ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องว่างระหว่างวัย (generation gap) ยังคงเป็นสิ่งติดค้างในใจของผู้ใหญ่หลายคนเวลาต้องพูดคุยกับเด็ก ด้วยสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแบบแทบสุดขั้ว ไม่เว้นแม้แต่เด็กรุ่นใหม่รุ่นอัลฟาที่กำลังจะขึ้นมาเป็นวัยรุ่น แล้วเมื่อผู้ใหญ่รอบตัวต้องเลี้ยงดูและร่วมกันพัฒนาเด็กวัยนี้จะต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปสอน พูดคุย และจะทำอย่างไรให้ไม่หัวร้อนไปก่อน

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด


Tag: #Gen Alpha #เด็กยุคใหม่ #การดูแลนักเรียน #การปรับพฤติกรรม #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาวัยรุ่น