ทำความเข้าใจเรื่อง PDPA -- ความกังวลที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ?

เมื่อ PDPA ประกาศใช้ เรื่องไหนทำได้ และเรื่องไหนทำไม่ได้
ทำความเข้าใจเรื่อง PDPA -- ความกังวลที่ยังไม่ได้รับคำตอบ ?
วิทยากร / สังกัด :
  • ศน. ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
  • ครูพรพรรษ อัมพรพฤติ - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

พฤติกรรมที่ครู ๆ เคยชินในโรงเรียน เมื่อ PDPA ประกาศใช้ เรื่องไหนทำได้ และเรื่องไหนทำไม่ได้

  • กรุ๊ป line ชั้นเรียน ส่งรูปความเคลื่อนไหวของลูก ๆ ให้ผู้ปกครองดูลูกตัวเอง แต่ผู้ปกครองคนอื่นก็ได้รูปเหมือนกัน ผิดไหม
  • โรงเรียน ต้องการ PR กิจกรรมที่เด็ก ๆ ไปทำมา ลงใน Social Media ทำได้หรือเปล่า หากทำได้ ต้องได้รับการยินยอมจากใคร
  • โรงเรียน ต้องการ PR เด็กเก่ง เด็กได้รางวัล เด็กเข้ามหาลัยดัง หน้าพื้นที่โรงเรียนเอง ทำได้หรือเปล่า ต้องได้รับการยินยอมจากใคร
  • ครูเห็นเด็กทำพฤติกรรมน่ารักดี ถ่ายลง Social Media (FB, IG, TT)
  • งานวิจัยทางการศึกษา มีรูปประกอบ มีข้อมูลส่วนตัว เอาไปเผยแพร่ได้แค่ไหน
  • ถ้าจำเป็นต้องทำ ทำให้ถูกวิธี ทำอย่างไร

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด


Tag: #PDPA #ความเป็นส่วนตัว #ข้อมูลส่วนตัว #สื่อสังคมออนไลน์