ครูกล้า นักเรียนก้าว: เมื่อครูกล้าคิด กล้าทำ กล้านำตัวเอง ทำให้นักเรียนก้าวสู่การเรียนรู้

ครูกล้า นักเรียนก้าว: เมื่อครูกล้าคิด กล้าทำ กล้านำตัวเอง ทำให้นักเรียนก้าวสู่การเรียนรู้
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร. กมลรัตน์ ฉิมพาลี - โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

ในเซสชั่นนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับฟังประสบการณ์จากคุณครูกมลรัตน์ ฉิมพาลี Apple Teacher คุณครูที่ริเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมวิธีการสอนให้เหมาะกับเด็กที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ด้วยการปรับตัวและพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้ในห้องเรียนผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้ iPad ไปจนถึงการส่งเสริมการเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีภายในกลุ่มคุณครูในโรงเรียน ที่ช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีในห้องเรียน ไปจนถึงการสร้างสังคมและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในโรงเรียน

Apple Teacher คือโปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพฟรี เข้าร่วมเลยที่ education.apple.com

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด


Tag: #เทคโนโลยี #นวัตกรรม #Innovation #Technology #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #Apple Teacher