อยากสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เริ่มที่สร้างพื้นที่ให้ครูได้คุยกัน

ขยายกรอบการคุยในวงครูให้มากกว่าเรื่อง "ปัญหาของนักเรียน"
อยากสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เริ่มที่สร้างพื้นที่ให้ครูได้คุยกัน
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร. เรวณี ชัยเชาวรัตน์ - คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  • อาจารย์ ดร. กรกนก เลิศเดชาภัทร - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเสวนาหัวข้อนี้จะพาคุณครูและผู้บริหารการศึกษามาร่วมคิดและออกแบบชุมชนการเรียนรู้ในโรงเรียนที่เป็นมิตรกับทุกคน ขยายกรอบการคุยในวงครูให้มากกว่าเรื่อง "ปัญหาของนักเรียน" รวมถึงสามารถสอดประสานกับการประเมินวิทยฐานะรูปแบบใหม่และเกิดประโยชน์ได้จริง ๆ

เอกสารงานวิจัย ของ อ.เรวณี สามารถอ่านได้ที่นี่

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด


Tag: #โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ #ชุมชนการเรียนรู้​