เพราะเด็กทุกคนยังรอวันฉายแสง : ชวนครูมองให้เห็นความเป็นผู้นำในตัว

เพราะเด็กทุกคนยังรอวันฉายแสง : ชวนครูมองให้เห็นความเป็นผู้นำในตัว
วิทยากร / สังกัด :
  • คุณยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา - ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  • คุณประชิต ตรงจิต - พนักงานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ยะลา
  • คุณโสจิรัตน์ ณ สงขลา - พนักงานพินิจ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 ยะลา

เด็กทุกคนล้วนมีแสงในตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใด หรือว่าเคยผ่านประสบการณ์ชีวิตอะไรมาบ้าง ประเด็นสำคัญอยู่ที่พวกเขาจะสามารถเติบโตขึ้นอย่างสง่างาม ก้าวข้ามทุกปัญหาไปได้ เพื่อให้มีโอกาสนำตนเองไปสู่การเผยให้เห็นแสงสว่างในตัวเอง

หมายเหตุ
สำหรับคุณครูที่ได้อบรมสด และได้ทำแบบประเมินไปแล้ว ให้คุณครูกดไปที่ ลูกศรข้าง ๆ ชื่อ จะมีเมนู My Courses & Certificates เกียรติบัตรของหัวข้อที่คุณครูได้ชมผ่านเกณฑ์ จะมีปุ่มสีเขียวให้ ดาวน์โหลด


Tag: #ความเป็นผู้นำ #เด็กและเยาวชน