สร้างสรรค์หนังสือดิจิทัลด้วยแอป Pages

รวมทริกเด็ดในการสร้างหนังสือดิจิทัลอย่างง่ายบน iPad
สร้างสรรค์หนังสือดิจิทัลด้วยแอป Pages
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ปัญชสา เชาวน์ชูเวชช - Apple Teacher

การสร้างหนังสือดิจิทัลด้วย iPad ผ่านแอปพลิเคชันชื่อ Pages ซึ่งเป็นแอปที่ดาวน์โหลดได้ฟรีและมีเครื่องมือตัวช่วยที่หลากหลายให้คุณครู นักเรียนและผู้สนใจสามารถสร้าง Digital Book ที่น่าสนใจเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดไอเดียเป็นผลงานดิจิทัลสำหรับการทำงานในยุค New Normal ได้อย่างดี ผู้สนใจไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก่อนเข้าร่วมกิจกรรมและจะได้รับแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาทักษะใช้ iPad อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน


Tag: #Technology #Ipad #Digital Boom #สื่อการสอน #Apple Teacher #หนังสือดิจิทัล #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #AppleTeacher