Anti-Bully in School ลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน

การกลั่นแกล้งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาทั้งจากโรงเรียน ครอบครัว และตัวของเด็กเอง
Anti-Bully in School ลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ - ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ และสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

การกลั่นแกล้งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาทั้งจากโรงเรียน ครอบครัว และตัวของเด็กเอง ฉะนั้น บุคลากรในโรงเรียนรวมถึงครอบครัวควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ การเพิกเฉยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหานี้คงอยู่ ร่วมเรียนรู้การลดการแกล้งในโรงเรียนกันในหัวข้อนี้


Tag: #การกลั่นแกล้ง #จิตวิทยาเด็ก #โรงเรียน #การจัดการชั้นเรียน #Bully #Bullying #วิธีแก้ปัญหาเด็กบูลลี่ #บูลลี่ #การจัดการโรงเรียน #สุขภาพจิตและกาย