เน็ตป๊าม้า: คัมภีร์ปรับพฤติกรรมเด็ก ครูเรียนได้ ผู้ปกครองเรียนก็ยิ่งดี

ชวนครูทำความรู้จักและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับพฤติกรรมเด็กด้วย Net PAMA
เน็ตป๊าม้า: คัมภีร์ปรับพฤติกรรมเด็ก ครูเรียนได้ ผู้ปกครองเรียนก็ยิ่งดี
วิทยากร / สังกัด :
  • นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เน็ตป๊าม้า (Net PAMA) คัมภีร์ปรับพฤติกรรมเด็กแบบออนไลน์ (ผ่านเว็บไซต์ www.netpama.com) ที่สร้างมาเพื่อให้พ่อแม่เรียนรู้เทคนิคเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมเด็ก (ครูก็เรียนได้) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำขึ้นโดยทีมจิตแพทย์เด็กและนักจิตวิทยาเด็ก โดยมี รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกันออกแบบการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและฝึกฝนให้มีทักษะในการปรับพฤติกรรมเด็กอย่างได้ผล ผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเข้าเรียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

เน็ตป๊าม้ามีคอร์สเรียนให้เลือกอยู่ 2 คอร์ส ได้แก่ คอร์สเร่งรัด กับ คอร์สจัดเต็ม ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยคอร์สเร่งรัด เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีพื้นฐานการปรับพฤติกรรมเด็กเชิงบวกอยู่แล้ว แต่ต้องการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ส่วนคอร์สจัดเต็ม เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการเรียนรู้และฝึกใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก


Tag: #จิตวิทยา #การปรับพฤติกรรมเด็ก #ออนไลน์ #เน็ตป๊าม้า #ผู้ปกครอง #การจัดการชั้นเรียน #จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การศึกษาพิเศษ #สุขภาพจิตและกาย #นวัตกรรมในโรงเรียน