สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนรู้ด้วย AR และ Keynote

สร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนรู้ด้วย AR และ Keynote
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวิร์กชอปนี้เหมาะสำหรับคุณครูที่มีเรียนรู้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ในเวิร์กชอปนี้คุณครูจะได้ฝึกปฏิบัติ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านแอปพลิเคชัน ARMakr ซึ่งเป็นเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) บน iPad อีกทั้งคุณครูยังจะได้รับแรงบันดาลใจ แนวคิด และตัวอย่างกิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญพร้อมความสนุก เข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน หลังจากเข้าร่วมเวิร์กชอปนี้คุณครูจะสามารถเรียนรู้แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เรียนรู้แนวคิด ตัวอย่างกิจกรรมที่ใช้ iPad เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ในการสร้างสรรค์ผลงานประเภทความจริงเสริม (Augmented Reality หรือ AR) พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียน

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/38h0KM9

เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ระดับมืออาชีพฟรีที่ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher ลงทะเบียนตอนนี้!

Tag: #Armakr #Keynote