กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC

กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
  • รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง มาเป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังบนฐานสมรรถนะผ่าน PLC

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/32ytcFP


Tag: