สื่อ online สำหรับเด็กในยุค COVID-19 แค่ไหนถึงจะดี

สื่อ online สำหรับเด็กในยุค COVID-19 แค่ไหนถึงจะดี
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ - คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/35USNer


Tag: