สร้างนวัตกรโดยครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สร้างนวัตกรโดยครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
  • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
  • อ.กิ่งทอง ใบหยก - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
  • อ.วันเพ็ญ เขียนเอี่ยม - สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3jqb8UA


Tag: