เข้าใจเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการที่แตกต่างผ่านการสังเกตอย่างใคร่ครวญ

เข้าใจเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการที่แตกต่างผ่านการสังเกตอย่างใคร่ครวญ
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3iEJdzD


Tag: #เด็กปฐมวัย #ความต้องการที่แตกต่าง #การสังเกตอย่างใคร่ครวญ