การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ

การสอนภาษาไทยด้วยแนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ - โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

เดิมแนวคิดในการสอนภาษาไทยจะมุ่งเน้นที่ความรู้ในศาสตร์ภาษาไทย แต่เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้มาสู่การปฏิบัติ ในการเรียนการสอนจึงต้องปรับเปลี่ยนมาสู่แนวคิดการสอนฐานสมรรถนะ ซึ่งเน้นในเรื่องทักษะกระบวนการปฏิบัติในการเรียน เพื่อให้ลงมือกระทำและแก้ไขปัญหาในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/3iIpK1e


Tag: #การสอนภาษาไทย #ภาษาไทย #สมรรถนะ #การศึกษาฐานสมรรถนะ