หลักสูตรฐานสมรรถนะและการเป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ

หลักสูตรฐานสมรรถนะและการเป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ - เพาะพันธุ์ปัญญาอะคาเดมี่

เมื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในปีการศึกษา 2565 ครูต้องเปลี่ยนวิธีการสอน ให้เน้นการเรียนรู้จากปฎิบัติมากขึ้น ผู้เรียนต้องเรียนจากสภาพจริง โดยมีครูเป็น coach การเรียนรู้ Workshop นี้อธิบายหลักการสร้างการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะในตัวผู้เรียน และทักษะสำคัญของการเป็นครูในหลักสูตรใหม่นี้

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/35E8cQ1


Tag: #หลักสูตรฐานสมรรถนะ #การสอน #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การจัดการชั้นเรียน #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #การจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์