การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง การคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน

การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง การคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การคิดเชิงคำนวณ เป็นพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย เป็นพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม เตรียมพลเมืองเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งส่งเสริมทักษะพื้นฐานของทุกคน ไม่ใช่เฉพาะนักคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมอันสนองต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้องค์ประกอบของการคิดเชิงคำนวณ เช่น การแบ่งปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหา/งานย่อย (decomposition) การพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา (pattern recognition) การพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา (abstraction) และการออกแบบอัลกอริทึม (algorithms) / (algorithms design) ทั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงคำนวณในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหาร การออกแบบท่าเต้น การลดความอ้วน การซ่อมรถ เป็นต้น

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/35FsA3e

เข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ระดับมืออาชีพฟรีที่ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher
ลงทะเบียนตอนนี้! (Link to >>  https://appleteacher.apple.com)

Tag: #การคิดเชิงคำนวณ #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #สมรรถนะที่จำเป็น