โลกเปลี่ยน ครูปรับ: จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน

โลกเปลี่ยน ครูปรับ: จิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
วิทยากร / สังกัด :
  • อ.ดร.จรินทร วินทะไชย์ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ.ดร.ชุติมา สุรเศรษฐ - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับครูและเพื่อนในห้องเรียนได้ดังเช่นที่ผ่านมา…การจัดการศึกษาภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคมจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับครูที่จะค้นหาแนวทางเพื่อพาลูกศิษย์ให้ก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีเพื่อให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้…การประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจะช่วยให้คุณครู นักการศึกษา และผู้สนใจสามารถรับมือกับความท้าทายและมีแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูกศิษย์อย่างมีจิตวิทยาภายใต้ความปรกติใหม่

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/2Rzpcie 


Tag: #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการปรึกษา