สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้พัฒนา Statistical Literacy

สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้พัฒนา Statistical Literacy
วิทยากร / สังกัด :
  • ผศ.ดร.จงกล ทำสวน - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสาร การใช้วิจารณญาณในการอ่านเพื่อแยกแยะข้อเท็จจริงของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะข้อมูลที่ปรากฏในลักษณะเชิงตัวเลขที่มีการนำมาแปลความ ตีความและอ้างอิงจากข้อมูลนั้น Statistical Literacy จึงเป็นความสามารถที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 การออกแบบจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาความสามารถดังกล่าวให้กับนักเรียนจึงเป็นเรื่องท้าทายและน่าสนใจสำหรับครูคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน

ท่านสามารถทำแบบประเมินโดยการคลิก ที่นี่ หรือ copy URL ต่อไปนี้ไปวางบนบราวเซอร์ที่ท่านใช้ https://bit.ly/35GQgEk


Tag: #Mathematics #Statistical Literacy #ทักษะศตวรรษที่ 21 #การออกแบบการจัดการเรียนรู้