บทสรุปส่งท้าย โดย ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง | 28 มีนาคม 2024 : 14.45 - 15.30 น.

TPF รวมพลังผู้นำ ร่วมออกแบบการศึกษาไทยสู่อนาคต
บทสรุปส่งท้าย โดย ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง | 28 มีนาคม 2024 : 14.45 - 15.30 น.
วิทยากร / สังกัด :
  • รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ Assoc. Prof. Ladda Pukiat - ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ Assoc. Prof. Pimpan Dechakupt Ph.D. - คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TPF รวมพลังผู้นำ ร่วมออกแบบการศึกษาไทยสู่อนาคต บทสรุปส่งท้ายของงาน The Principal Forum & Symposium ในวันที่ 28 มีนาคม โดยประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ก่อนไปสู่ Online Coaching อีก 2 ครั้ง


Tag: #ผู้อำนวยการโรงเรียน #ครูใหญ่ #Principal