สนุกกับ STEM ด้วย Engineering Design Processes

สนุกกับ STEM ด้วย Engineering Design Processes
วิทยากร / สังกัด :
  • นายธนากร พละชัย - นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ รางวัล Royal Award จากประเทศสก๊อตแลนด์ อดีตรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Tag: #การพัฒนาหลักสูตร #การออกแบบการจัดการเรียนรู้ #STEM/STEAM Education #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #นวัตกรรมในโรงเรียน #Engineering Design Process #Stem #การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์