ปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างมูลค่า ให้โรงเรียน ครู และผู้เรียนทุกคน ด้วยมือผู้บริหารโรงเรียน

ปรับเปลี่ยนเพื่อเสริมสร้างมูลค่า ให้โรงเรียน ครู และผู้เรียนทุกคน ด้วยมือผู้บริหารโรงเรียน