[Webinar] การดูแลจิตใจคุณครูเมื่อต้องสอนออนไลน์

เพราะการสอนออนไลน์ไม่ได้เป็นมิตรกับคุณครูทุกคน
[Webinar] การดูแลจิตใจคุณครูเมื่อต้องสอนออนไลน์
วิทยากร / สังกัด :
  • ดร.นฤมล พระใหญ่ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • อ.ดร.รังรอง สมมิตร - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ดร. จอมขวัญ เลื่องลือ - สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย

"ช่วงนี้สอนออนไลน์เป็นยังไงบ้าง" คำถามที่ห่วงใยจากใครหลายๆ คน "ฉันคิด หรือรู้สึกว่า การสอนออนไลน์..." คำตอบคงมีหลากหลาย หนึ่งในคำตอบนั้น การดูแลจิตใจคุณครูเมื่อต้องสอนออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะทำให้คุณครูเติมเต็มพลังให้ตนเองก่อนเชื่อมโยงเนื้อหาการสอนส่งต่อไปให้นักเรียนด้วยอารมณ์ ความรู้สึกที่ดีๆ เพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

Webinar นี้จะถ่ายทอดสดในวันอังคารที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 11:00 - 11:45 น. นี้ โปรดติดตาม


Tag: #จิตวิทยา #การสอนออนไลน์ #การดูแลจิตใจครู #จิตวิทยาแนะแนว/จิตวิทยาการเรียนรู้ #สุขภาพจิตและกาย #การจัดการโรงเรียน